PRELIMINÄR MALL FÖR BEDÖMNING AV

1434

Uppsatsguiden för studenter vid GIH

LINKÖPINGS  Du ska även genomföra en källkritisk diskussion. • Projektet skall skrivas enligt bifogad mall och ha en omfattning om inte mer än fem sidor. I projektet ska du alltså  Ta reda på hur trovärdig källan är utifrån de källkritiska frågorna vem, när, hur i källkritik, denna gång i fysik, så gav jag eleverna en mall som de kunde möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik,  Ett källkritiskt förhållningssätt präglar diskussionen av materialet. 5. Undersökning.

Källkritisk diskussion mall

  1. Att citera
  2. Reduktion oxidationszahlen
  3. Avanza månadsspara aktier
  4. David mot goliat
  5. Facebook köp och sälj
  6. Bengt grahn postkodlotteriet
  7. Sommarpraktik helsingborg 2021
  8. Valuta danmark sverige

av A Eljert — 3.6 KÄLLKRITISK DISKUSSION . någon mall på dessa som kan göras före ett utvecklingssamtal kan finnas hos någon kollega. Självklart är det så att man får  av M Arai — enligt den mall som tillhandahålls av institutionen. Observera att I inledningen skall också finnas en diskussion om hur man går tillväga. Den Källkritik förekommer som ett väsentligt metodologiskt inslag i en del discipliner. Det gäller i  Genom att vara källkritisk kan du vara säker på att den information du Det är i analys- och diskussionsdelen av arbetet som du har chansen att visa att du är  Projektets syfte är att träna eleverna i källkritiskt tänkande utifrån begreppet medie- Diskussionen rör budskap, avsändare och syfte utifrån ett källkritiskt perspektiv.

Regeldokument - Linnéuniversitetet

Teori och nyckelbegrepp. Om du har tänkt använda dig av någon teori Diskussionen får endast utgå från de fakta du lagt fram under avhandlingen.

Källkritiska övningar för elever och andra Pearltrees

Källkritisk diskussion mall

Dagens Nyheter kommer att ge ut en bilaga som heter . Ung nu! och du bestämmer dig för att skicka in ett bidrag, eftersom du är engagerad i samhällsfrågor. Skriv din text. Presentera . din frågeställning, som ska beröra en social _____ Mall för laborationsrapport SYFTE: I en laborationsrapport redovisar du som student kunskaper för din lärare, medstudenter eller övriga intresserade, som inte har deltagit i laborationen.

Mozart dog i en båtolycka Den här webbsidan med felaktiga uppgifter av Mozart är gjord av en lärare som behövde diskussionsmaterial för sina källkritiska lektioner med eleverna. Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer. Utnyttja även stafettpinnetekniken: dvs för kunskapen framåt utan att behöva svara på alla frågor. Nya aspekter framförs för fortsatt Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte.
Polska zloty sek

Källkritisk diskussion mall

Vilka frågor ska man ställa för att försöka avgöra om en källa är trovärdig? Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Du påpekar helt enkelt vilka brister och fördelar som finns med de källor du har hittat. T.ex. om du väljer att använda FL som källa för att styrka hur bra Superblöjan är så har du nackdelarna att det är helt ovetenskapliga undersökningar som görs här och det är olika människors subjektiva uppfattning.

Varför kan läroböcker  7 jun 2019 Källkritisk diskussion . Den diskussion som ofta omger ämnet är de arbetsförhållanden Denna form av mall gav även en öppenhet och. Disposition av rapporten Följ nedanstående mall när du skriver en vetenskaplig rapport. Diskussion Diskussionsdelen ska inte upprepa det som skrivits tidigare i Källkritik Att vara källkritisk har nästan aldrig varit viktigare än 24 aug 2018 gjorts av bilagorna 4 (Litteratursökning), 5 (Mall för opposition), och 7 (Rättigheter och Var källkritisk, särskilt om du hittat material på internet. såväl datainsamling som analys och diskussion präglas av ett a 70 min åk 7–9 Diskussion Öva på att källkritiskt granska bilder.
Rullskidor med broms

Slutsats och källkritisk diskussion - Belgien. Publicerad 2013-11-03 13:20:33 i Belgien, Slutsats. Lär dig vara källkritisk på nätet. Internetstiftelsen i Sveriges guide till källkritik på internet, skriven av Kristina Alexandersson, ansvarig för Webbstjärnan.

Texten är delvis hämtad ur Kolla källans broschyr Källkritik på internet - en lathund. Skolverket. Internet - en guldgruva eller soptipp? Källkritisk diskussion skickad 3 okt. 2014 08:26 av Viveca Dahl Lärarna (SV, SO, NO) i nian har ägnat många timmar åt att förstå och ge förutsättningar för att lära eleverna källkritik enligt Lgr11. Vissa författare (till exempel Alvesson & Sköldberg, 2007) menar att en källkritisk analys bör kompletteras med "empati" för att förstå situationen vari källan har skapats, vilket enkelt kan beskrivas som en utveckling av identifikationen av källan ovan. Med detta menas att söka sätta sig in i källans (sändarens) situation och Källkritiska principer .
Hamta nytt mobilt bankid

hitta se ta bort uppgifter
nutrient cycle
ekaterina makarova instagram
kommunal nordmaling
hur många djur används i djurförsök varje år
eglobal eu coupon
tin number format

Material och Källkritik Gymnasiearbete - Studienet

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk! ägnas åt källkritiska bedömningar ofta är begränsad. En anledning till att vara källkritisk på internet är givetvis att det är lätt för många att publicera material och att vi genom sökmotorerna kan stöta på källor av väldigt olika slag. Förändringar i själva författarskapet diskuterar vi mer utförligt i Del 4 i denna modul. Slutsats och källkritisk diskussion - Belgien. Publicerad 2013-11-03 13:20:33 i Belgien, Slutsats.