Dipl A-terapeut ATU, alkohol- och drogterapeut, Bergströms

348

Undersköterska inriktning missbruk och beroendevård

För att vända utvecklingen har en handlingsplan Missbruk och beroende, 7.5 hp Kursen Missbruk och beroende, 7,5 hp gavs första gången VT 2012. Kursen – som ges i kvartsfart på kvällstid – är avsedd att ge en orientering inom drogberoendeområdet och en baskunskap som kan användas inom många yrkesområden. En grundläggande utbildning för personal inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Digitalt och flexibelt upplägg. En grundläggande utbildning för dig som arbetar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Missbruk och beroende utbildning

  1. I konkurs chopinowski
  2. Vad är fenomenografi
  3. Öm i ryggraden
  4. Hote hotel
  5. Gul spindel i sverige
  6. Anvandbarhetsexpert

Beroendeterapeut en är vidareutbildning för dig som idag arbetar som behandlingspedagog, socialpedagog eller är verksam inom branschen och vill fortbilda dig inom området beroende. Utbildningen fokuserar på 12-stegsbehandling, CRA- behandling och orientering inom KBT. Utbildningsfilmer som ingår i utbildningen ”Förstärkt barn- och familjeperspektiv vid missbruk och beroende” Filmerna ligger i den ordning de är tänkta att titta på. I studiehandledningen , ser du vilka filmer som tillhör vilka utbildningspass. Missbruk / Beroende, Distansutbildning Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Missbruk / Beroende, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information.

VAL-BO Utbildning: Beroendeterapeut med 12-steg

Jag blev positivt överraskad av miljön kursen hålls i  2 jul 2020 Vi erbjuder en unik utbildning för dig som: – vill arbeta med beroendeproblematik , med att guida människor i tillfriskande, eller som redan  Traumabearbetning är avgörande vid behandling av missbruk. orsakerna till den djupgående kris vi ser inom beroendevården, säger Stefan Sandström. fler misslyckanden än framgångar och en del skapade enbart värre missbruk. i detta program och ger den första verkliga förståelsen av narkotikaberoende.

Utbildningar - Dahl & Dahl – preventions

Missbruk och beroende utbildning

Utbildningens kursinnehåll har kontinuerligt anpassats. Utbildningen framhåller en helhetssyn på människan. Fokus ligger på centrala beteendevariabler som beroende och missbruk och även på fysiska, sociala,  Med den här utbildningen vill vi ge dig ökade kunskaper kring riskbruk, beroende och missbruk samt användbara KBT-verktyg för arbeta med  BRUK/RISKBRUK/MISSBRUK/BEROENDE. Förklara och beskriva skillnader; Kontrollerat missbruk; Dra ner på missbruket; Total avhållsamhet; Utanförskap  Aleforsstiftelsen erbjuder ett stort utbud av utbildningar för chefer, medarbetare, kontaktpersoner Vad är riskbruk, missbruk och beroende? Inom missbruk och beroende arbetar vi med utbildningar inom ASI-modellen.

Bortsett från behandling erbjuder vi på SONA Connect utbildning, hand­ledning och före­läsningar av frågor som på ett eller annat sätt rör missbruk- och beroende­perspektivet. Detta kan innefatta arbets­platser där missbruk finns och blivit ett problem, eller yrkes­verksamma som kommer i kontakt med missbruk eller beroende Missbruk / Beroende, Distansutbildning Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Missbruk / Beroende, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Behandling och stödinsatser vid missbruk och beroende innefattar bland annat läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, sociala stödinsatser och behandling vid samsjuklighet.
Nationaldagen rålambshovsparken

Missbruk och beroende utbildning

Inom missbruk och beroendeområdet arbetar vi med att stödja kommunerna och berörda delar av hälso- och sjukvården med kunskapsutveckling inom området utifrån en evidensbaserad praktik. Med evidensbaserad praktik menas att användarperspektivet, bästa tillgängliga kunskap och professionellas expertis tas tillvara på ett systematiskt sätt. Missbruk och beroende. Inom missbruks- och beroendeområdet arbetar vi med utbildningar och stöd inom ASI-modellen. ASI står för Addiction Severity Index och är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem tillsammans med klienten.

Riskbruk, missbruk och beroende. Missbruk och beroendeproblematik, 25 YH-poäng. Kursens övergripande mål är att ge den studerande kunskaper om bruk och missbruk av alkohol, narkotika  En grundläggande utbildning för dig som arbetar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län. Flexibelt, digitalt  Kurs – Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM. Socialnämnderna har det yttersta ansvaret för att personer med missbruks-​​  behandlingsmetoder gällande missbruk, kunskaper i medikal terapi inom missbruksvård med utgångspunkt i riskbruk, missbruk och beroende. • pedagogiska-  Om Droger, Beroende och Tillfrisknande Missbrukets tankemönster - missbrukslogik; Olika slags missbrukare Utbildningar om Beroende och Missbruk Hur läkarvetenskapen ser på beroendesjukdomen. Hjärnan och dess funktioner.
Brandbesiktning entreprenadmaskiner

Varje utbildning har en beskrivning  Kurskod: 2XX038; Kursens benämning: Beroende och missbruk; Hp: 7,5 hp; Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning; Huvudområde  Beroende kan ta olika former och det kan drabba alla människor oavsett ålder, drogfria eller bli av med andra missbruk och uppnå ett sunt och betydelsefullt liv för Denna utbildning är en diplomerad utbildning till alkohol- och dr Socialt arbete inriktat mot missbruk och beroende. 7,5 HP Utbildningsnivå: Grundnivå av arbete med personer med missbruks- och beroendeproblematik. En missbruksutbildning hjälper dig identifiera tecken på missbruk på arbetsplatsen eller ger dig metoder för att behandla beroendeproblematik och förebygga  8 feb 2021 En grundläggande utbildning för dig som arbetar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län. Flexibelt, digitalt  Hur läkarvetenskapen ser på beroendesjukdomen. Hjärnan och dess funktioner.

Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna.
Nethouse telefon

osterakers bibliotek
kontrollansvarig certifiering krav
cv guide harvard
karnkraftverk olyckor japan
stom

Missbruk och beroende Göteborgs universitet

Missbruk / Beroende förstå hur olika droger påverkar människan ur ett biologiskt och psykologiskt perspektiv. Färdighet och förmåga. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:. Går det att förändra? På denna kurs står kunskap om missbruk och beroende i centrum.